Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Ostutingimused

Arisees OÜ, registrikoodiga 12543608, aadress Ilmatsalu 26a-12, 50412 Tartu (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab www.arisees.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 www.arisees.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kogustega kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmis.

3.2 Kui toote tellimust ei ole võimalik teenuse osutajal õigeaegselt täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastatakse teenuse kasutajale. Juhul kui teenuse kasutaja lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutud koos kauba kättetoimetamise postikuluga tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisteate jõudmisest ettevõtjani.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest Montonio makselahenduse pakutavate makseviiside vahendusel või pangaülekandega maksmiseks saadud arve alusel.

Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul Arisees OÜ poolt väljastatud pangaülekandega maksmiseks saadud arvet tasunud.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine  

3.9 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.

3.10. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta, kuid teenuse kasutaja peab jälgima toote laoseisu. Kui ostetavate toodete kogus ületab toodete kogust laos, siis kogu ostule rakendub  toote infos kuvatud järeltellimise tarneaeg (üldjuhul 2-6 nädalat) . Ostu vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Maksma”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. Juhul kui muudate toote kogust ostukorvis, vajutage lingile „Uuenda Ostukorvi“ ja Tellimuse maksumus uuendatakse.

3.11. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”.

3.12. Tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate kohustuslike lahtrite täitmisel tasub olla eriti tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Tellija andmete sisestamisel tuleb täita kõik * tähistatud väljad. Kui tellite kauba firmale, siis täitke lahtrid firma andmetega. Valige transpordi käsitlusviis: Itella SmartPost, Omniva, Kuller või Tulen ise järele.

3.13. Vali kauba eest tasumise viis ja vajuta nupule „Esita tellimus“. Tellimuse kinnitamisel kuvatakse ekraanile tellimusarve. Koopia arvest saadetakse ka teie e-posti aadressile juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem. Pangalingiga tasumiseks vajutage sobivale pangalingi ikoonile ja seejärel nupule “Esita tellimus” ning teostage makse. Koopia arvest saadetakse ka teie e-postiaadressile juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem. Peale kauba eest tasumist vajuta lingile „Tagasi kaupmehe juurde“. Sinu e-mailile saadetakse tellimuse kinnitus.

3.14. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Arisees OÜ arvelduskontole.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Tarneviisideks on Itella SmartPOST pakiautomaat, Omniva pakiautomaat, kullerteenus või kokkuleppel kliendiga käest kätte.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine kullerteenusega toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressile info@arisees.ee.

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGANEMISÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane taganemisõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Toote osana käsitletakse ka kinkepakendit, millesse toode on pakitud. Juhul kui Teenusest taganeja on rikkunud kinkepakendi, siis vastutab Teenuse tellija kauba väärtuse vähenemise eest ning Teenuse osutaja nõuab Teenuse tellijalt asja väärtuse vähenemise hüvitamist 5% ulatuses kogu kauba maksumusest.

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisavaldus e-mailile info@arisees.ee. Taganemisavalduse palume esitada OÜ-le Arisees. Avaldusse märkida tellimuse esitamise kuupäev, toote kättesaamise kuupäev, tellitud toodete nimetused ja koodid, millest soovitakse taganeda. Tellija eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon ja aadress.

Taganemisavalduse võib saata vabas vormis ka meie kodulehelt: www.arisees.ee – Firmast- Kontakt

7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist. Teenuse osutaja ei ole kohustatud tagastama raha enne, kui tarbija on tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7 Kauba tagastuskulud tasub teenuse kasutaja.

7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja. 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavalt Arisees OÜ pretensioonide käsitlemise korrale:

  • Arisees OÜ vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
  • Arisees OÜ ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Arisees OÜ kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Arisees OÜ Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale kaubast taganemist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@arisees.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, ostuarve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
  • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Arisees OÜ, registrikoodiga 12543608, aadress Ilmatsalu 26a-12, 50412 Tartu.

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.

11.2 Kohtuväliseid kaebusi on võimalik esitada ja vaidlusi lahendada tarbijakaebuste komisjonis.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.